Pangkalahatang Kautusan na Nagbabawal na magbiyahe palabas at papasok ng Baliwag, magbenta at magbaba sa bukid ng alagang manok, bibe, itik at iba pa upang mapigil ang pagkalat ng Avian Flu Virus.

Bulletin No. 3  (PAKIPASA) Ukol sa Avian Flu Virus at Quarantine.  Nilalaman ng Executive Order mula sa Tanggapan ng Nanunuparang Punongbayan ukol sa mga sumusunod: 1. Pagbabawal sa pagbyahe papasok at palabas ng mga buhay na manok, pugo, ibon, bibe at iba pa. 2. Pansamantalang Pagbabawal sa pagbaba sa mga bibe at itik sa bukid … Continue reading Pangkalahatang Kautusan na Nagbabawal na magbiyahe palabas at papasok ng Baliwag, magbenta at magbaba sa bukid ng alagang manok, bibe, itik at iba pa upang mapigil ang pagkalat ng Avian Flu Virus.

Advertisements