BPLO finalizes its Manual of Procedure for ISO

Last August 22, 2017, the Business Permit and Licensing Office (BPLO) had a meeting to finalize its Manual of Procedure as part of the Calendar of Activities for ISO 9001:2015.

Henry T. Cruz, the head of BPLO, explains the various processes observed in the office like the business permit application, Motorized Tricycle Operators Permit (MTOP) application, issuance of various documents such as Mayor’s Clearance, Affidavit of Non-Filing, Certificate of Closure of Business and Certificate of No Business.

According to him, each person assigned to a particular task should be responsible enough to perform it as a part, not only of BPLO but of the entire organizational structure of the municipal government of Baliwag.

ISO, the International Organization for Standardization, is a non-governmental organization composed of members from national standards bodies of many countries. In a seminar conducted for orienting the employees of the municipal government, Jennifer M. De Leon, ISO consultant, enumerates its advantages: creates a more efficient, effective operation; reduces audits; enhances marketing; improves employee motivation, awareness, and morale; promotes international trade; increases profit; reduces waste and increases productivity; and common tool for standardization.

The present administration, under the leadership of Mayor Ferdinand V. Estrella, is serious in making this certification audit happen.

There will still be sets of activities prior the grant of the ISO Certification after the preparation of manuals by the different offices of the municipal government like the approval of manuals, checking/updating of records/forms, final printing of approved QMS documents, reproduction of QMS manuals for issuance, training of internal auditors, internal audit and management review.

Mahalaga ang mga proseso na ito, hindi lang dahil sa requirements para sa ISO, o ng SGLG o ng NCC, kundi para mas maiparating natin ang Serbisyong May Malasakit sa ating mga kababayan, the BPLO chief concluded the meeting.

Sektor ng Pasahero, Pinakinggan ng BTFRB

BALIWAG, BULACAN. Last August 11, 2017 (Friday), the Baliwag Tricycle Franchising and Regulatory Board (BTFRB) have had a meeting with the tricycle passenger sector to hear their concerns with respect to their experience in riding the tricycle for hire in the municipality. The meeting was held at the 2/F Conference Room, Annex Building of the Municipality of Baliwag.

The members of the BTFRB present were:

1. Roberto E. Santos, the head of the Baliwag Traffic Management Office (BTMO);

2. Henry T. Cruz. the head of the Business Permit and Licensing Office (BPLO); and

3. Catalino L. Carpio, the President of Tricycle Operators and Drivers Association (TODA) Federation of Baliwag.

The BTFRB discussed to the audience the changes it introduced as well as the challenges that it is facing through a situationer-presentation.

The BTFRB, presided by Mr. Santos of BTMO, answered the various questions asked by the attendees. Among the questions raised is on the implementation of the tricycle fare matrix. Selynne Villanueva from Brgy. Sto. Cristo, Bulacan, particularly, raised the question the implementation of the student fare. Mr. Santos inquired on the detail of the issue and found out that it had not been reported to the proper authority. “Kailangan din kasi na may mag-report at tumayong complainant para may ma-aksyunan ang BTFRB“, he added.

Johnnie Gonzales of Baliwag Socio-Political Group (BSPG) concluded that the success in the implementation of the tricycle fare matrix also lies with the participation of the passengers.

There will be another meeting with the passenger sector as Mr. Santos declared. With that, a group of tricycle passengers will be organized, which will represent the concerns of this sector. END

The Baliwag Tricycle Ordinance of 2004 created the Baliwag Tricycle Franchising and Regulatory Board for the welfare of tricycle operators and drivers in Baliwag, Bulacan. More so, Executive Order No. 28, series of 2016 mandated the BTFRB to create such policies and measures that may deem necessary to carry out the objective of the ordinance.

PHOTO: Uploaded by Lemmor Santos Hipolito in his Facebook Account. From Left: Catalino L. Carpio (Baliwag TODA); Henry T. Cruz (BPLO); and Roberto E. Santos (BTMO).

FAQ on MTOP: Ang Prangkisa at Ang Mga Umiiral na Polisiya at Alituntunin Ukol Rito

BALIWAG, BULACAN. Noong nakaraang ika-13 ng Hulyo, taong kasalukuyan, pinagtibay ng Baliwag Tricycle Franchising and Regulatory Board (BTFRB) ang mga patakaran at hakbangin ukol sa paggagawad ng prangkisa sa mga pampasadang traysikel.

Inilahad sa BTFRB Resolution No. 13 – 2017 (Policies and Measures on the Issuance of Motorized Tricycle Operators’ Permit) ang mga mahahalagang aspeto sa pagkuha ng prangkisa na dapat ay bigyang linaw at karampatang proseso.

(I) ANO NGA BA ANG MTOP? Ang MTOP o Motorized Tricycle Operators’ Permit ay ang prangkisa o kaukulang permiso na ipinagkakaloob sa mga nagta-traysikel para sila ay makapamasada sa mga lansangan ng isang lugar. Kaya para makapamasada ang isang traysikel sa bayan ng Baliwag, kinakailangan na sila ay kumuha ng MTOP o prangkisa sa Business Permit and Licensing Office (BPLO) ng Pamahalaang Bayan ng Baliwag.

(II) ILAN ANG KABUUANG BILANG NG MTOP O PRANGKISA NA IPINAGKAKALOOB NG BAYAN NG BALIWAG? Ang kabuuang bilang ng MTOP na ipagkakaloob ay hindi hihigit sa pitong libo. Sa kasalukuyan, mayroong 6,248 na MTOP ang naipamahagi sa tatlumpung (30) Tricycle Operators and Drivers’ Associations (TODA) dito sa bayan ng Baliwag (Baliwag TODA). Hindi pa rito kasama ang labing siyam (19) na TODA mula sa mga karatig lugar katulad ng mga bayan ng Bustos at San Rafael, at gayundin sa lalawigan ng Pampanga.

(III) SINO ANG MGA MAAARING KUMUHA NG MTOP O PRANGKISA? Ayon sa bagong resolusyon na pinagtibay ng BTFRB, ang franchisee o ang tao na ginagawaran ng prangkisa ay dapat na nagtataglay ng mga sumusunod para makakuha ng MTOP o prangkisa:

          (1) Siya ay mamamayang Filipino;

          (2) Residente ng bayan ng Baliwag; at

          (3) May kaukulang lisensiya sa pagmamaneho.

(IV) ANONG DOKUMENTO ANG KAILANGANG IPAKITA PARA MAPATUNAYAN ANG PAGIGING MAMAMAYANG FILIPINO AT PAGIGING RESIDENTE NG BAYAN NG BALIWAG? Bilang patunay sa una at ikalawang kwalipikasyon, kailangan na ipakita ng franchisee ang kanyang Voter’s ID Card mula sa COMELEC AT resibo (proof of billing) kung saan nakasaad ang pangalan ng aplikante.

(V) ANO ANG EPEKTO NG  PAGKAKAROON NG IKATLONG KWALIPIKASYON NG ISANG FRANCHISEE? Sa pamamagitan rin ng pagkakaroon ng ikatlong kwalipikasyon, hindi na gagawaran ng prangkisa ang mga hindi mismo ang magmamaneho ng traysikel. Sa diwang ito ang mga operator na hindi magmamaneho o walang kaukulang lisensiya sa pagmamaneho ay hindi magagawaran ng prangkisa.

(VI) ANO ANG MGA DOKUMENTO NA KAILANGAN SA APLIKASYON NG PRANGKISA? Bilang karagdagan sa Voter’s ID Card, proof of billing at lisensiya, kailangan ang mga sumusunod na papeles para sa aplikasyon:

          (1) Resibo at rehistro (Official Receipt at Certificate of Registration) ng motorsiklo na gagamiting pamasada.

(Note: Kung brand new ang motorsiklo kailangan rin magpresinta ng sales invoice at certificate of sales mula sa pinagbilhan ng unit. Gayundin naman, kung ito ay second hand, kailangan namang ipresinta ang Deed of Sale bilang patunay sa pag-aari ng aplikante);

          (2) Barangay Clearance;

          (3) Medical Certificate kalakip ang Drug Test at X-Ray Test results;

          (4) Police Clearance;

          (5) Sipi ng Compulsory Motor Vehicle Liability Insurance ng traysikel;

          (6) Notaryadong  sinumpaang salaysay na nagpapahayag na mayroong espasyo para sa parking ng traysikel ang aplikante; at

          (7) Roadworthiness Test (Inspection) Report.

(VII) HANGGANG KAILAN VALID ANG PRANGKISA NG BALIWAG TODA? Ang prangkisa ng Baliwag TODA ay may bisa ng tatlong (3) taon mula sa taon na pagkakaloob ng prangkisa. Para sa mas maayos na pagmo-monitor, itinakda ng BTFRB na mawawalang bisa ang prangkisa sa pagsapit ng ika-30 ng Hunyo ng huling taon ng bisa nito.

(VIII) MAAARI BANG IPASA ANG PRANGKISA SA IBA? Hindi. Ang pribilehiyo na ipinagkakaloob ng pamahalaang bayan ay limitado sa pagkakaroon ng kaukulang permiso sa pamamasada gamit ang traysikel. Hindi kasama sa ipinagkaloob na pribilehiyo ang kapangyarihan na isalin ito sa iba. Tanging ang pamahalaang bayan, sa pamamagitan ng BTFRB lamang ang magtatakda kung sino ang pagkakalooban ng prangkisa, hindi ang ang franchisee.

(IX) ANO ANG AMENDMENT NG PRANGKISA? Ito ang pagsususog na isinasakatuparan sa prangkisa na nauna ng ipinagkaloob sa franchisee. Para magkaroon ng amendment, kinakailangan na nagkaroon muna ng prangkisa ang aplikante para rito.

(X) SA ANONG PAGKAKATAON AANGKOP ANG AMENDMENT NG PRANGKISA? Ang amendment ng prangkisa ay angkop sa mga sitwasyon na magpapalit ng motorsiklo ng traysikel ang franchisee, o kaya naman ay sidecar ang papalitan. Ito ay amendment lamang sapagkat mayroon ng prangkisang umiiral, papalitan lamang ang ilang detalye na nakasaad sa naunang aplikasyon katulad ng pagpapalit ng motorsiklo O sidecar, na nauna ng masuri ng BPLO.

(XI) SAKALING AAMIYENDAHAN  O MAGKAKAROON NG PAGBABAGO ANG PRANGKISA, ANO ANG DAPAT GAWIN NG FRANCHISEE? Sakaling naisin ng franchisee na susugan ang kanyang prangkisa, katulad ng pagpapalit ng motorsiklo O sidecar, maaari siyang mag-apply nito sa BTFRB sa pamamagitan ng BPLO.

(XII) ANO ANG MGA DOKUMENTO NA KAILANGAN SA AMENDMENT NG PRANGKISA? Sa pag-aapply sa BTFRB sa pamamagitan ng BPLO, kailangan lang ang mga sumusunod na dokumento:

          (1) Liham kahilingan sa BTFRB sa gagawing pagsususog sa prangkisa –  maaaring pagpapalit ng motosiklo O sidecar. (Sa kaso ng pagpapalit ng motorsiklo, kailangan na ilakip ang resibo at rehistro ng motorsiklo na gagamiting pamasada);

          (2) Notaryadong  sinumpaang salaysay na nagpapahayag ng dahilan sa pagpapalit ng motorsiklo O sidecar; at

          (3) Sipi ng Compulsory Motor Vehicle Liability Insurance ng traysikel, kung maaari.

(XIII) SAKALING MAIPASA ANG MGA DOKUMENTONG KAILANGAN, AUTOMATIC BA NA NA-AMIYENDAHAN NA ANG PRANGKISA? Hindi. Dadaan pa sa maigting na proseso ang  aplikasyon. Muling susuriin ang traysikel sa pamamagitan ng Roadworthiness Test (Inspection). Matapos makapasa sa naturang pagsusuri ay ilalatag na ito sa BTFRB para aprubahan. Sa pag-abruba ng BTFRB nakasalalay ang amendment ng prangkisa.

(XIV) SAKALING IBEBENTA ANG TRAYSIKEL NA NAPAGKALOOBAN NG PRANGKISA, KASAMA BANG NAIBENTA ANG PRANGKISA? Hindi. Ang prangkisa ay ipinagkakaloob sa franchisee dahil sa pagtataglay niya ng mga kinakailangang kwalipikasyon, at pagpasa ng kanyang traysikel sa pagsusuri base sa mga itinakdang criteria para rito. Ang traysikel lamang ang naibebenta hindi ang prangkisa. Ang pagkakaloob ng prangkisa ay laan lamang sa tamang otoridad. Sakaling ibenta ang traysikel na may prangkisa, awtomatikong mapapawalang bisa ang prangkisa na nauna ng nai-isyu rito.

(XV) ANO NAMAN ANG GAMPANIN NG MGA PANGULO NG MGA TODA SAKALING MAY NAPAG-ALAMANANG PAGBEBENTA NG TRAYSIKEL NA NAPAGKALOOBAN NG PRANGKISA? Sa bisa ng huling resolusyon ng BTFRB, naatasan ang mga pangulo ng mga TODA na ipagbigay alam agad sa BTFRB sa pamamagitan ng pangulo ng TODA Federation ang anumang inpormasyon na may kinalaman sa pagbebenta ng traysikel na napagkalooban ng prangkisa.

(XVI) HINDI ALAM NG NAKABILI NA HINDI PALA NAIPAPASA ANG PRANGKISA SA KANYA, ANO ANG KANYANG MAAARING REMEDYO? Dahil nga hindi naipapasa ang prangkisa, ang bagong may-ari ng traysikel ay maaaring mag-apply ng prangkisa sa kanyang pangalan.

(XVII) SAKALING YUMAO ANG FRANCHISEE, ANO NA ANG MANGYAYARI SA PRANGKISANG NAIPAGKALOOB SA KANYA? Sakaling yumao ang franchisee, awtomatikong mawawala ang bisa ng prangkisa.

(XVIII) ANO NAMAN ANG MAAARING GAWIN NG MGA NAIWAN (HEIRS) NG YUMAONG FRANCHISEE PARA MAKAKUHA NG PRANGKISA? Ang nabakanteng prangkisa ay maaaring apply-an ng naiwan ng yumaong franchisee. Maaari siyang dumulog sa BTFRB sa pamamagitan ng pangulo ng TODA Federation, at ipahayag ang layunin na maging aplikante sa nabakanteng prangkisa.

(XIX) SAKALING ANG PLAKA NG MOTORSKILO AY PANG-PRIBADO, MAAARI PA RIN BA ITONG MAKAKUHA NG PRANGKISA? Sakaling ang plaka na ipinagkaloob ng LTO ay pang-pribado, maaari pa ring makakuha ng prangkisa. Kinakailangan lamang na magpasa ng notaryadong sinumpaang salaysay na nagsasaad na iko-convert ang naturang gamit ng motorsiklo bilang pamasada sa loob ng isang (1) taon. Matapos ang palugit na ito at hindi naisasaayos ang naturang pagpapalit, awtomatikong mapapawalang bisa ang prangkisa na naipagkaloob.

PANGWAKAS: Sa diwa ng paghahandog ng serbisyong may malasakit, sakaling may mga katanungan o paglilinaw na nais ukol sa naturang suheto, maaaring makipag-ugnayan sa  Business Permit and Licensing Office (BPLO) at Baliwag Traffic Management Office (BTMO). Ang mga naturang tanggapan ang tumatayong Secretariat ng BTFRB.

BASIS: BTFRB Resolution No. 13 – 2017 (Policies and Measures on the Issuance of Motorized Tricycle Operators’ Permit). END

Pagkakaloob ng Special Franchise sa Ibang mga Traysikel

BALIWAG, BULACAN. Noong nakaraang ika-9 ng Hunyo, 2017, pinagtibay ng Baliwag Tricycle Franchising and Regulatory Board (BTFRB) ang pagbibigay ng Natatanging Prangkisa (Special Franchise).

Ayon sa BTFRB Board Resolution No. 12 – 2017 (A Resolution on the Registration of Tricycles Granting Special Franchise), ang mga traysikel na ginagamit bilang pribadong panghatid (service) sa paaralan, trabaho at negosyo na bumabagtas sa mga lansangan ng Baliwag, Bulacan lalo na sa Plaza Naning at Baliwag Public Market ay kinakailangan na mai-rehistro at mabigyan ng natatanging prangkisa (special franchise).


 

19204674_10211883171229027_294738210_o

One of the requirements on the application for Special Franchise is having a fixed door. This door should not in any manner be detachable to the sidecar of the motorcycle unit. Also, the motorcycle unit has neither been issued with Motorized Tricycle Operators’ Permit (MTOP), nor its operator and/or driver has been using the same unit in furtherance of his Tricycle Operators’ and Drivers’ Association (TODA) membership. Reference: Section 2, par. 2 and 3 of Board Resolution No. 12 – 2017 (A Resolution on the Registration of Tricycles Granting Special Franchise)

Requirements on Application for Special Franchise

Inisa-isa na rin ng nasabing resolusyon ang mga kailangan sa pagpaparehistro para mabigyan ng natatanging prangkisa (special franchise). Ito ay ang mga sumusunod:

 1. Official Receipt (O.R.) at Certificate of Registration (C.R.) ng motorsiklo;
 2. Kinakailangang may nakakabit na pirmihang pinto ang sidecar ng traysikel;
 3. Ang traysikel ay laan lamang bilang pribadong panghatid (service) sa paaralan, trabaho at negosyo;
 4. Ang motorsiklo ay hindi nagamit para mabigyan ng Motorized Tricycle Operators’ Permit (MTOP) ang operator o driver nito, o ito ay ginagamit dahil ang drayber o operator ng traysikel ay miyembro ng anumang Tricycle Operators and Drivers’ Association (TODA); at
 5. Limang daan at limampung-pisong (P 550.00) bayad sa rehistro.

 

The Business Permit and Licensing Office (BPLO) and the Baliwag Traffic Management Office (BTMO)

          Ang BPLO ang mangunguna sa pagtanggap at pagpo-proseso ng mga aplikasyon. Samakatuwid, ang mga nagnanais na magkaroon ng nasabing natatanging prangkisa (special franchise) ay kinakailangan na magtungo sa nasabing tanggapan ng pamahalaang bayan upang magpa-rehistro. Partikular ang resolusyon sa mga sumusunod na gampanin ng nasabing tanggapan:

 1. Pagkakaroon ng inspeksiyon sa traysikel. Katulad ng ipinagkakaloob na prangkisa sa mga traysikel na pamasada, kailangan rin na makapasa ang bawat traysikel sa Roadworthiness Test (Inspection); at
 2. Pagkakaloob ng Tin Plate at Sticker.
18012856_10211330004400202_8963309_o
The Business Permit and Licensing Office (BPLO) shall be the lead agency to receive and process applications for registration of tricycles with special franchise. Particularly, said office is tasked of the following: (1) Roadworthiness Test (Inspection); and (2) Issuance of Tin Plate and Sticker. Reference: Section 3 of Board Resolution No. 12 – 2017 (A Resolution on the Registration of Tricycles Granting Special Franchise)

          Ang BTMO naman ang mangunguna sa implementasyon ng nasabing resolusyon – simula sa pagbibigay inpormasyon sa publiko hanggang sa pagpapatupad ng batas ukol sa nilalaman ng resolusyon, kabilang na ang panghuhuli sa mga walang prangkisa na bumabagtas sa mga lansangan ng Baliwag, Bulacan ng walang anumang kaukulang prangkisa.

18620908_1350325308384009_7098737157727841538_o
The Baliwag Traffic Management Office (BTMO) shall be the lead office for the enforcement of the traffic management rules, and information dissemination contained in the resolution. Reference: Section 4 of Board Resolution No. 12 – 2017 (A Resolution on the Registration of Tricycles Granting Special Franchise)

          Ang petsa ng pagpapa-rehistro ay sa unang araw hanggang sa ika-15 ng Hulyo, 2017. Samantalang ang ganap na pagpapatupad nito ay sa unang araw ng Agosto ng taong kasalukuyan.


 

Limitation and Validity

          Maglalaan ng isang libong (1,000) natatanging prangkisa (special franchise) ang pamahalaang bayan. Mula sa kabuuang ito, ang pitong daan (700) na natatanging prangkisa (special franchise) ay laan sa mga residente ng Baliwag, Bulacan. Ang tatlong daan (300) naman ay laan para sa mga hindi taga-Baliwag na nagnanais na magkaroon ng prangkisang ito.

          Katulad ng ibang prangkisa, hindi maaaring isalin (non-transferrable) sa iba ang pribilehiyong ito. At ang nasabing prangkisa ay may bisa lamang ng isang taon. END

6221706222017
Enter a caption

6221706222017_0001

6221706222017_0002
Copy of Board Resolution No. 12 – 2017: A Resolution on the Registration of Tricycles Granting Special Franchise 

 

RELATED ARTICLES:

 1. Pagpaparehistro ng Pribadong Traysikel, Pagkakansela ng Prangkisa sa mga Hindi Taga-Baliwag, at Iba pa;
 2. Ang Traysikel sa Baliwag, ang BTFRB at ang mga Pagbabagong Inilunsad;
 3. Sitting Pretty sa Baliwag; at
 4. Si Sir Manny at Ang Kanyang Pagreretiro Bilang Kawani ng Pamahalaang Bayan.

 

 

TODA: Updated Fare Matrix

“Seryoso po at malalim ang ugat ng problema natin sa pampublikong transportasyon sa Baliwag.Hindi po ito simpleng problema ng pagsisikip ng daloy ng trapiko o magulong parking at terminal at iba’t- ibang presyo ng pasahe. Mga bunga na lamang po itong lahat. Kaya’t bago pa tuluyang lumala ang problema, kinakailangan po namin sa Pamahalaang Bayan na harapin ito na kapakanan ng mas nakararami ang motibasyon at layunin.” – Mayor Ferdie V. Estrella

Ang mataas na pasahe na dulot ng kawalan ng fare matrix ay nagbunga sa maraming Baliwagenyo na bumili na lamang ng single na motor na higit na mas matipid at mas mabilis. Sa tala ng Land Transportation Office (LTO), mahigit 13, 000 kada taon ang narerehistrong motor sa Baliwag o 264 kada araw na nangangahulugang mahigit 200 na potensyal na pasahero ang nababawas sa mga lehitimong tricycle driver ng Baliwag araw- araw.

Isa pa sa hayag na dahilan na magpapatunay sa dami ng single na motorsiklo sa ating bayan ay ang paglalaan ng malaking Parking Space ng SM City Baliwag para lamang sa nasabing mga sasakyan.

Ang Pamahalaang Bayan ng Baliwag, sa pamamagitan ng Baliwag Tricycle Ordinance of 2004, ay bumuo ng Baliwag Tricycle Franchise and Regulatory Board (BTFRB) na silang mangangalaga sa kapakanan ng driver at mga pasahero.

Ginawa at inilagay sa mga tricycle na lehitimong namamasada, ang fare matrix kalakip ang ID ng mga driver. Ang fare matrix ay masusing pinag- aralan sa pamamagitan ng isang formula at ang komputasyon ay gaya ng sumusunod:

ITEM COST/ km
Fuel PhP 1.27
Tires PhP 0.50
Lube PhP 0.13
Batteries PhP 0.40
Chain PhP 0.03
Clutch Cable PhP 0.01
Break Cable PhP 0.01
Spark Plug PhP 0.01
Subtotal PhP 2.36
OM + Revenue 3.07
Depreciation PhP 0.75
Crew Cost (Tricycle Driver) PhP 5.13
Annual Fixed Cost per km PhP 0.16
Total Base Fare

(1st 2 kilometers)

PhP 20.00
Vehicle Operating PhP 3.00

Subalit, kinailangan itaas ang pasahe dahilan ng pagtaas ng gasolina. Ang BTFRB ay inanyayahan ang mga kinatawan ng pasahero parang sa isang pagdinig ukol sa kahilingan ng TODA Federation na taas pasahe sa tricycle ayon sa itinaas na presyo ng gasolina. Dinaluhan din ito ng iba’t- ibang grupo ng mag- aaral, guro, vendors at kapitan. Ang nasabing pagdinig ay isinagawa sa SB Session Hall noong Pebrero 2, 2017 at napagkasunduan na:

 • Ang fare matrix ay kailangan baguhin sapagkat ito ay base sa komputasyon na P38.00 na gasolina at ngayon ay pumalo na sa halagang P45.00.
 • Sapat na dagdag na katumbas na 18% o P4.60 ang pagtatas na ito.
 • Ang karagdagang P5.00 ay dinagdag sa base fare na P20.00 para sa unang dalawang kilometro.

Kung kaya’t ang updated fare matrix ay gaya na ng sumusunod:

                                      RUTA                               TODA Takdang Pasahe Pasahe Kada Byahe
Regular Student,

Senior Citizen

& PWD

BAYAN SM
Bayan ₱15.00 ₱12.00 ₱30.00/ 2pax
SM ₱15.00 ₱10.00 ₱30/ 2pax
Bagong Nayon BNBB TODA ₱12.50 ₱10.00 ₱25/ 2pax ₱30/ 2pax
Barangka BPP TODA ₱20.00 ₱16.00 ₱60.00/ 3pax ₱60.00/ 3pax
Papaitan BPP TODA ₱25.00 ₱20.00 ₱75.00/ 3pax ₱75.00/ 3pax
Calantipay Calantipay TODA ₱25.00 ₱20.00 ₱75.00/ 3pax ₱75.00/ 3pax
Catulinan PC TODA ₱25.00 ₱20.00 ₱50.00/ 2pax ₱45.00/ 2pax
Pinagbarilan PC TODA ₱22.50 ₱18.50 ₱45.00/ 2pax ₱45.00/ 2pax
Concepcion-

Bungad/ Gitna

Concepcion TODA ₱12.50 ₱10.00 ₱25.00/ 2pax ₱30.00/ 2pax
Concepcion-

Dulo

Concepcion TODA ₱15.00 ₱12.00 ₱30.00/ 2pax ₱30.00/ 2pax
Hinukay Hinukay TODA ₱25.00 ₱20.00 ₱75.00/ 3pax ₱55.00/ 2pax
Matangtubig MT TODA ₱27.50 ₱22.00 ₱65.00/ 2pax ₱55.00/ 2pax
Pagala Pagala TODA ₱12.50 ₱10.00 ₱35.00/ 2pax ₱30.00/ 2pax
Piel Piel TODA ₱22.50 ₱18.00 ₱45.00/ 2pax ₱45.oo/ 2pax
Poblacion APT TODA, BA TODA, LB TODA ₱12.50 ₱10.00 ₱25.00/ 2pax ₱30.00/ 2pax
Sabang BS TODA,MP TODA, MC TODA, SC TODA, Sta.Elena TODA ₱15.00 ₱12.00 ₱30.00/ 2pax ₱35.00/ 2pax
Sabang Dulo BS TODA,MP TODA, MC TODA, SC TODA, Sta.Elena TODA ₱15.00 ₱12.00 ₱30.00/ 2pax ₱35.00/ 2pax
San Roque SR TODA ₱20.00 ₱16.00 ₱40.00/ 2pax ₱40.00/ 2pax
Sta. Barbara ASA TODA ₱15.00 ₱12.00 ₱30.00/ 2pax ₱30.00/ 2pax
San Jose SM TODA ₱12.50 ₱10.00 ₱25.00/ 2pax ₱30.00/ 2pax
Tarcan SM TODA ₱15.00 ₱12.00 ₱30.00/ 2pax ₱45.00/ 2pax
Tarcan Mulawin Bata SM TODA ₱22.50 ₱18.00 ₱45.00/ 2pax ₱45.00/ 2pax
Tarcan Mulawin Matanda SM TODA ₱22.00 ₱18.00 ₱45.00/ 2pax ₱45.00/ 2pax
Makinabang SM TODA ₱22.50 ₱18.00 ₱45.00/ 2pax ₱45.00/ 2pax
Sto. Cristo APO TODA ₱12.50 ₱10.00 ₱25.00/ 2pax ₱25.00/ 2pax
Sto. Nino SN TODA ₱17.50 ₱14.00 ₱35.00/ 2pax ₱35.00/ 2pax
Subic SS TODA, STS TODA ₱12.50 ₱10.00 ₱25.00/ 2pax ₱30.00/ 2pax
Sulivan STA TODA ₱20.00 ₱16.00 ₱40.00/ 2pax ₱40.00/ 2pax
Tangos

Bungad/ Gitna

TPA TODA ₱15.00 ₱12.00 ₱35.00/ 2pax ₱30.00/ 2pax
Tangos Dulo TPA TODA ₱20.00 ₱16.00 ₱40.00/ 2pax ₱30.00/ 2pax
Tiaong BTTI TODA ₱15.00 ₱12.00 ₱30.00/ 2pax ₱40.00/ 2pax
Tibag TC TODA ₱12.50 ₱10.00 ₱25.00/ 2pax ₱30.00/ 2pax
Tilapayong Tilapayong TODA ₱22.50 ₱18.00 ₱45.00/ 2pax ₱40.00/ 2pax
VDF VDF TODA ₱12.50 ₱12.50 ₱25.00/ 2pax ₱30.00/ 2pax
VDF- Northville VDF TODA ₱15.00 ₱12.00 ₱30.00/ 2pax ₱30.00/ 2pax

Ang pangarap ng ating mahal na Punong Bayan para sa lahat na tricycle driver ng Baliwag ay ang propesyong ito na kanilang pinili ay hindi dahil sila ay napipilitan lamang bagkus ay sa bawat pamamasada nila ay baon nila ang dangal, disiplina at integridad bilang mga tagapaghatid sa ating mga kababayang Baliwagenyo.

Ang Fare Matrix ay patnubay nating lahat. Para sa lahat ng driver. Para sa lahat ng pasahero. Para sa lahat ng Baliwagenyo.

Updated Fare Matrix

 “Seryoso po at malalim ang ugat ng problema natin sa pampublikong transportasyon sa Baliwag.Hindi po ito simpleng problema ng pagsisikip ng daloy ng trapiko o magulong parking at terminal at iba’t- ibang presyo ng pasahe. Mga bunga na lamang po itong lahat. Kaya’t bago pa tuluyang lumala ang problema, kinakailangan po namin sa Pamahalaang Bayan na harapin ito na kapakanan ng mas nakararami ang motibasyon at layunin.”

                                                                             – Mayor Ferdie V. Estrella

Ang mataas na pasahe na dulot ng kawalan ng fare matrix ay nagbunga sa maraming Baliwagenyo na bumili na lamang ng single na motor na higit na mas matipid at mas mabilis. Sa tala ng Land Transportation Office (LTO), mahigit 13, 000 kada taon ang narerehistrong motor sa Baliwag o 264 kada araw na nangangahulugang mahigit 200 na potensyal na pasahero ang nababawas sa mga lehitimong tricycle driver ng Baliwag araw- araw.

Isa pa sa hayag na dahilan na magpapatunay sa dami ng single na motorsiklo sa ating bayan ay ang paglalaan ng malaking Parking Space ng SM City Baliwag para lamang sa nasabing mga sasakyan.

Ang Pamahalaang Bayan ng Baliwag, sa pamamagitan ng Baliwag Tricycle Ordinance of 2004, ay bumuo ng Baliwag Tricycle Franchise and Regulatory Board (BTFRB) na silang mangangalaga sa kapakanan ng driver at mga pasahero.

Ginawa at inilagay sa mga tricycle na lehitimong namamasada, ang fare matrix kalakip ang ID ng mga driver. Ang fare matrix ay masusing pinag- aralan sa pamamagitan ng isang formula at ang komputasyon ay gaya ng sumusunod:

ITEM COST/ km
Fuel PhP 1.27
Tires PhP 0.50
Lube PhP 0.13
Batteries PhP 0.40
Chain PhP 0.03
Clutch Cable PhP 0.01
Break Cable PhP 0.01
Spark Plug PhP 0.01
Subtotal PhP 2.36
OM + Revenue 3.07
Depreciation PhP 0.75
Crew Cost (Tricycle Driver) PhP 5.13
Annual Fixed Cost per km PhP 0.16
Total Base Fare

(1st 2 kilometers)

PhP 20.00
Vehicle Operating PhP 3.00

Subalit, kinailangan itaas ang pasahe dahilan ng pagtaas ng gasolina. Ang BTFRB ay inanyayahan ang mga kinatawan ng pasahero parang sa isang pagdinig ukol sa kahilingan ng TODA Federation na taas pasahe sa tricycle ayon sa itinaas na presyo ng gasolina. Dinaluhan din ito ng iba’t- ibang grupo ng mag- aaral, guro, vendors at kapitan. Ang nasabing pagdinig ay isinagawa sa SB Session Hall noong Pebrero 2, 2017 at napagkasunduan na:

 • Ang fare matrix ay kailangan baguhin sapagkat ito ay base sa komputasyon na P38.00 na gasolina at ngayon ay pumalo na sa halagang P45.00.
 • Sapat na dagdag na katumbas na 18% o P4.60 ang pagtatas na ito.
 • Ang karagdagang P5.00 ay dinagdag sa base fare na P20.00 para sa unang dalawang kilometro.

Kung kaya’t ang updated fare matrix ay gaya na ng sumusunod:

                                      RUTA                               TODA Takdang Pasahe Pasahe Kada Byahe
Regular Student,

Senior Citizen

& PWD

BAYAN SM
Bayan ₱15.00 ₱12.00 ₱30.00/ 2pax
SM ₱15.00 ₱10.00 ₱30/ 2pax
Bagong Nayon BNBB TODA ₱12.50 ₱10.00 ₱25/ 2pax ₱30/ 2pax
Barangka BPP TODA ₱20.00 ₱16.00 ₱60.00/ 3pax ₱60.00/ 3pax
Papaitan BPP TODA ₱25.00 ₱20.00 ₱75.00/ 3pax ₱75.00/ 3pax
Calantipay Calantipay TODA ₱25.00 ₱20.00 ₱75.00/ 3pax ₱75.00/ 3pax
Catulinan PC TODA ₱25.00 ₱20.00 ₱50.00/ 2pax ₱45.00/ 2pax
Pinagbarilan PC TODA ₱22.50 ₱18.50 ₱45.00/ 2pax ₱45.00/ 2pax
Concepcion-

Bungad/ Gitna

Concepcion TODA ₱12.50 ₱10.00 ₱25.00/ 2pax ₱30.00/ 2pax
Concepcion-

Dulo

Concepcion TODA ₱15.00 ₱12.00 ₱30.00/ 2pax ₱30.00/ 2pax
Hinukay Hinukay TODA ₱25.00 ₱20.00 ₱75.00/ 3pax ₱55.00/ 2pax
Matangtubig MT TODA ₱27.50 ₱22.00 ₱65.00/ 2pax ₱55.00/ 2pax
Pagala Pagala TODA ₱12.50 ₱10.00 ₱35.00/ 2pax ₱30.00/ 2pax
Piel Piel TODA ₱22.50 ₱18.00 ₱45.00/ 2pax ₱45.oo/ 2pax
Poblacion APT TODA, BA TODA, LB TODA ₱12.50 ₱10.00 ₱25.00/ 2pax ₱30.00/ 2pax
Sabang BS TODA,MP TODA, MC TODA, SC TODA, Sta.Elena TODA ₱15.00 ₱12.00 ₱30.00/ 2pax ₱35.00/ 2pax
Sabang Dulo BS TODA,MP TODA, MC TODA, SC TODA, Sta.Elena TODA ₱15.00 ₱12.00 ₱30.00/ 2pax ₱35.00/ 2pax
San Roque SR TODA ₱20.00 ₱16.00 ₱40.00/ 2pax ₱40.00/ 2pax
Sta. Barbara ASA TODA ₱15.00 ₱12.00 ₱30.00/ 2pax ₱30.00/ 2pax
San Jose SM TODA ₱12.50 ₱10.00 ₱25.00/ 2pax ₱30.00/ 2pax
Tarcan SM TODA ₱15.00 ₱12.00 ₱30.00/ 2pax ₱45.00/ 2pax
Tarcan Mulawin Bata SM TODA ₱22.50 ₱18.00 ₱45.00/ 2pax ₱45.00/ 2pax
Tarcan Mulawin Matanda SM TODA ₱22.00 ₱18.00 ₱45.00/ 2pax ₱45.00/ 2pax
Makinabang SM TODA ₱22.50 ₱18.00 ₱45.00/ 2pax ₱45.00/ 2pax
Sto. Cristo APO TODA ₱12.50 ₱10.00 ₱25.00/ 2pax ₱25.00/ 2pax
Sto. Nino SN TODA ₱17.50 ₱14.00 ₱35.00/ 2pax ₱35.00/ 2pax
Subic SS TODA, STS TODA ₱12.50 ₱10.00 ₱25.00/ 2pax ₱30.00/ 2pax
Sulivan STA TODA ₱20.00 ₱16.00 ₱40.00/ 2pax ₱40.00/ 2pax
Tangos

Bungad/ Gitna

TPA TODA ₱15.00 ₱12.00 ₱35.00/ 2pax ₱30.00/ 2pax
Tangos Dulo TPA TODA ₱20.00 ₱16.00 ₱40.00/ 2pax ₱30.00/ 2pax
Tiaong BTTI TODA ₱15.00 ₱12.00 ₱30.00/ 2pax ₱40.00/ 2pax
Tibag TC TODA ₱12.50 ₱10.00 ₱25.00/ 2pax ₱30.00/ 2pax
Tilapayong Tilapayong TODA ₱22.50 ₱18.00 ₱45.00/ 2pax ₱40.00/ 2pax
VDF VDF TODA ₱12.50 ₱12.50 ₱25.00/ 2pax ₱30.00/ 2pax
VDF- Northville VDF TODA ₱15.00 ₱12.00 ₱30.00/ 2pax ₱30.00/ 2pax

Ang pangarap ng ating mahal na Punong Bayan para sa lahat na tricycle driver ng Baliwag ay ang propesyong ito na kanilang pinili ay hindi dahil sila ay napipilitan lamang bagkus ay sa bawat pamamasada nila ay baon nila ang dangal, disiplina at integridad bilang mga tagapaghatid sa ating mga kababayang Baliwagenyo.

Ang Fare Matrix ay patnubay nating lahat. Para sa lahat ng driver. Para sa lahat ng pasahero. Para sa lahat ng Baliwagenyo.

Continue reading “Updated Fare Matrix”

BALIWAG TRAFFIC ENFORCERS KAILANGAN SUMAILALIM SA DRUGTEST 4 BESES

Inatasan ng Baliwag Traffic Management Office ang sa mga Traffic Supervisors, Libreng Sakay Drivers, at mga Traffic Enforcers ay sumailalim sa drugtest apat na beses isang taon. Nayon ay ito na ang ikalawang beses nilang kukuha ng drugtest mula nang manukulan si Mayor Ferdie V. Estrella. Dahil sa parami ng parami ang mga gumagamit ng droga ninais ng pamahalaang bayan ng Baliwag na dapat wala ni isa sa mga traffic enforcers ang gumagamit ng ipinagbabawal ng gamot.

Sumailalim ang bawat enforcers sa drugtest at isinumite nila ang kanila mg resulta sa tanggapan ng Baliwag Traffic Management Office upang maifile ng maayos ang mga ito. Kung sino man ang magpopositibo na gumagamit ng ipinagbabawal na gamot ay ubligadong pumasok sa Pagbabago Reformation Center upang mabigyan ng pagkakataon na makapagbagong buhay.

Sa ngayon wala pa sa mga traffic enforcers ang nagpositibo sa pagamit ng ipinagbabawal na gamot.

Ang Traysikel sa Baliwag, ang BTFRB at ang mga Pagbabagong Inilunsad

The National Government recognizes the role of the tricycles as the principal mode of public transport especially in non-urban areas. The operations of motorized tricycles shall be controlled and properly legalized with the end in view of instituting effective management thereof. Being primarily a non-urban mode of transport, local governments are hereby tasked to actively participate in the regulation of motorized tricycles. ~ Section 1, Declaration of Policy, Letter of Instruction No. 1482, s. 1985 (DIRECTING THE LEGALIZATION OF “COLORUM” MOTORIZED TRICYCLES)

BALIWAG, BULACAN. Sa kasalukuyan mayroong 9,110 na rehistradong traysikel sa bayan ng Baliwag. Sila ang bumubuo sa kabuuang apatnapu’t siyam (49) na Tricycle Owners and Drivers’ Association (TODA) sa bayan ng Baliwag. Tatlumpo (30) ay ang TODA mula sa dalawangput-pitong (27) barangay ng ating bayan. Ang labing-siyam (19) naman ay mula sa mga karatig na lugar katulad ng mga bayan ng Bustos at San Rafael sa Bulacan, at Candaba sa Pampanga.

data=RfCSdfNZ0LFPrHSm0ublXdzhdrDFhtmHhN1u-gM,6l5xSn0_O0klU0mbrqV4W_bgHy-vYd8aJkdslRpqOw9B46O2X5zQwGLs7kRRgy2Cv6wppbAywUA4J0AS0NEitXez8jUPa2WyevBBqactWJagXCktog5WnzETAxwYu2caA0xLV6y4nUojg
The town of Baliwag as shown in the map

Ang heograpikal na posisyon ng Baliwag at ang istratehikal na pagkakalapat ng mga pangunahing kalsada katulad ng Baliwag-Candaba Avenue (Benigno S. Aquino Avenue), Old Cagayan Valley Road (Calle Rizal) at ang Doňa Remedios Trinidad Highway (Daang Maharlika) ang nagkukunekta para maging daanan papunta sa mga negosyo, paaralan at trabaho sa bayan ng Baliwag. Isama mo pa ang mga kalyeng daluyan ng trapiko patungo sa Plaza Naning (Glorieta Park) at Pamilihang Bayan.

Dahil na rin sa natatanging gampanin ng traysikel sa larangan ng transportasyon sa mga lansangan ng Baliwag, isa rin ito sa kabuhayan ng karamihan ng mga Baliwagenyo. Sa murang halaga ng isang unit, at sa maraming paraan para magkaroon nito, halos kahit sino kayang magkaroon ng traysikel.

Subalit, ang epekto ay higit na makikita sa pagkapal ng mga bumabiyaheng sasakyan sa bawat lansangan. Karamihan rito ay mga traysikel pamasada. Isa ito sa maraming isyu kung bakit pinagtibay ang Baliwag Tricycle Franchising and Regulatory Board (BTFRB).


I. LEGAL NA BASEHAN

Subject to the guidelines prescribed by the Department of Transportation and Communications, regulate the operation of tricycles and grant franchises for the operation thereof within the territorial jurisdiction of the municipality. ~ Book 3, Title 2, Section 447 (a)(3)(vi) of the Local Government Code of 1991

Ayon sa batas, ang Sangguniang Bayan ng Lokal na Pamahalaan ay may kapangyarihan na pangasiwaan ang operasyon ng mga traysikel at pagkakaloob ng prangkisa para rito sa nasasakupan nitong teritoryo (munisipyo).

A. Ordinansang Nagbigay Kapangyarihan sa BTFRB

Kaya sa bisa ng Kautusang Bayan Blg. 1, Taong 2004 (Isang Kautusang Bayan Pagpapatupad ng mga Alituntunin sa Pagkakaloob ng Prangkisa sa Traysikel na Tatawaging “Baliwag Tricycle Ordinance of 2004 sa Bayan ng Baliwag, Bulakan”), binuo ang Baliwag Tricycle Franchising and Regulatory Board o BTFRB (Seksiyon 4). Pinagtibay ito nina dating Vice Mayor Ferdinand T. Cruz, Tagapangulo ng Sangguniang Bayan, at dating Mayor Romeo M. Estrella, Punong Bayan.

Ayon sa nasabing ordinansa, ang BTFRB ay binubuo at pinamumunuan ng mga sumusunod: (1) Ang Punong Bayan – Tagapangulo; (2) Pambayang Ingat-Yaman; (3) Tagapangulo ng Peace and Order; (4) Tagapangulo ng Ways and Means; (5) Tagapangulo ng Tricycle Affairs; (6) Isang Kinatawan na magmumula sa Integrated Bar of the Philippines; (7) Pangulo ng TODA Federation; (8) Tagapangulo ng Suliraning Pambarangay; at (9) Kinatawan ng NGO/Civic Organization.

ordinance04252017
Copy of the initial page of Kapasiyahan Blg. 43, Taong 2004 (Isang Kapasiyahang Pagpapatupad ng mga Alituntunin sa Pagkakaloob ng Prangkisa sa Traysikel na Tatawaging “Baliwag Tricycle Ordinance of 2004” sa bayan ng Baliwag, Bulacan). This had been the basis of the creation of the Baliwag Tricycle Franchising and Regulatory Board (BTFRB)

Gayundin naman, binigyan ng kapangyarihan (powers and functions) ang BTFRB sa mga sumusunod: (1) Magbigay o hindi magbigay ng pahintulot upang ang isang magtatraysikel ay makakuha ng MTOP; (2) Magtakda ng lahat ng bayarin para sa pagkuha ng MTOP; (3) Magbigay o hindi magbigay ng pahintulot sa pagbubuo ng bagong samahan o TODA; (4) May kapangyarihan na mag-imbestiga o duminig sa mga suliranin ng TODA; (5) May kapangyarihan na magtakda ng taripa ng pamasahe ng mga traysikel; 6) Magtakda ng RMC limit para sa mga papasadang traysikel sa Baliwag kada taon; (7) Kumilatis at sumuri ng mga financial statements ng bawat samahan/TODA; (8) Magpataw ng parusa sa mga opisyal ng TODA at maging ang mga miyembro nito na lalabag sa mga patakaran ng samahan ng TODA na kanilang kinapapalooban at maging sa mga umiiral na batas ng Pamahalaang Bayan; (9) May kapangyarihan na magtakda ng paradahan o pondohan ng mga traysikel sa Baliwag; (10) May kapangyarihan na mag-imbestiga ng reklamo laban sa mga traffic enforcers at magpataw ng karampatang parusa; (11) Magbigay ng Traffic Violation Receipt na gagamitin ng Traffic Enforcers; (12) Magtakda ng traffic re-routing scheme na naaayon sa pangangailangan; at (13) May kapangyarihan na lutasin ang lahat ng suliranin ukol sa mga usapin ng traysikel.

ROUTE MEASURED CAPACITY (RMC) is the number of trips to sufficiently meet the passengers demand.

B. Ang Kasalukuyang Executive Order

Sa kasalukuyan, sa bisa ng Executive Order 28, series of 2016 (Reconstitution of the Baliwag Tricycle Franchising and Regulatory Board), ang BTFRB ay binubuo ng mga sumusunod: (1) Mayor Ferdinand V. Estrella, Punongbayan (Tagapangulo); (2) G. Enrique V. Tagle, Pambayang Tagapangasiwa (Pangalawang Tagapangulo, BTFRB); (3) G. Henry T. Cruz, Kinatawan ng Tanggapan ng Permiso at Lisensiya – Pagbibigay ng Prangkisa (Kasangguni, BTFRB); (4) Pinuno ng Baliwag Traffic Management Office – BTMO (Kasangguni, BTFRB); (5) Pangulo ng Pederasyon ng mga TODA sa Baliwag (Kasangguni, BTFRB).

17776576_10211172570424451_2094961135_o
The BTFRB listens to KServico representatives as the latter discuss the details of their Bajaj RE unit in relation to their application to include said unit as another public transportation vehicle can be allowed a local franchise with similar treatment as the traditional “motorcycle with sidecar”

II. MGA IPINASA AT PINAGTIBAY NA RESOLUSYON NG BTFRB

FROM THE AUTHOR: This section is an attempt to educate the readers on the recent developments on the subject matter. The enumeration below may be viewed as only a list or series of resolutions, however, it is intended for information dissemination purposes. From this list, we could derived the issues which had already been addressed, or is still needed to be remedied.

Mabigat na isyu ang pagharap sa natatanging suliraning ito. Subalit ito ay hindi dapat ipagsakibit-balikat lalo na sa (ng) isang bayan katulad ng Baliwag na mayaman sa lahat ng aspeto. Kaya sa higit na layunin, kailangang ito ay harapin.

Sa pamamagitan ng BTFRB, sinolusyunan ang mga problema hindi na lamang ng mga ukol sa trapiko at bilang ng traysikel sa bayan ng Baliwag, kundi maging ang sa pasahe, regulasyon, at maging ang relasyon ng TODA sa bawat isa, sa kanilang miyembro, sa kanilang mananakay, sa pamahalaan at maging sa mga establisyimentong kanilang nakakadaupang-palad.

Maliban sa mga batas na laan ukol sa TODA at traysikel, sinikap ring maging pamantayan sa bawat panukala ang iba ring mga umiiral na batas na may kinalaman sa traysikel, ilan dito ang R.A. 8749 (Philippine Clean Air Act of 1999) at R.A. 10666 (Children’s Safety on Motorcycles Act of 2015).

Naging bahagi rin ng mga programa ng Pamahalaang Bayan ang mga concerns ng TODA katulad ng pagbibigay sa kanila ng Free Annual Check-Up sa pakikipag-ugnayan sa Municipal Health Office (MHO), at pagkakaloob ng mga Trainings at Livelihood Programs para sa mga drivers at kanilang pamilya sa pakikipag-ugnayan sa Public Employment Service Office (PESO).

18012856_10211330004400202_8963309_o
The Business Permit and Licensing Office (BPLO) receives application for tricycle franchise

A. Pagpupulong noong ika-28 ng Oktubre, 2016

 1. A Resolution Prescribing Requirements for Tricycle Owners and Drivers’ Association (TODA) Application here in Baliwag, Bulacan [Board Resolution No. 1 – 2016];
 1. A Resolution Transferring the Authority on the Issuance of Body Numbers for Tricycle Operators and Drivers to the Business Permit and Licensing Office (BPLO) [Board Resolution No. 2 – 2016];
 1. A Resolution Creating a Policy for Changing Motor Vehicle [Board Resolution No. 3 – 2016];
 1. A Resolution Creating a Policy in case the Motor Vehicle which has been given Motorized Tricycle Operators’ Permit (MTOP) is Sold [Board Resolution No. 4 – 2016];
 1. A Resolution Ratifying the Baliwag Tricycle Fare Matrix [Board Resolution No. 5 – 2016];
 1. A Resolution Approving the Release of Identification Cards (I.D.) for Baliwag TODA, and Issuance of I.D. and Fare Matrix for Non-Baliwag TODA [Board Resolution No. 6 – 2016];

B. Pagpupulong noong ika-10 ng Nobyembre, 2016

 1. A Resolution Prescribing that 70% of TODA Members should be Residents of the Barangay Espousing the TODA Name as an Additional Requirement for TODA Application Amending Board Resolution No. 1 – 2016 [Board Resolution No. 7 – 2016];
 1. A Resolution Establishing “One TODA, One Barangay” Policy [Board Resolution No. 8 – 2016];
 1. A Resolution Requiring the Registration of Private Motorized Tricycles Traversing the Roads of Baliwag, Bulacan, and Prescribing the Requirements for this Purpose [Board Resolution No. 9 – 2016];
 1. A Resolution Prescribing Passenger Limitation for Motorized Vehicles [Board Resolution No. 10 – 2016];

K. Pagpupulong noong ika-2 ng Disyembre, 2016

 1. A Resolution Decommissioning Two-Stroke Motorcycles [Board Resolution No. 11 – 2016];
 1. A Resolution Granting Free Annual Check-Up for Baliwag TODA Members [Board Resolution No. 12 – 2016];
 1. A Resolution Giving Training and Livelihood Programs for the Benefit of Baliwag TODA Members [Board Resolution No. 13 – 2016];

D. Pagpupulong noong ika-6 ng Enero, 2017

 1. A Resolution Decommissioning Two-Stroke Private Motorcycles [Board Resolution No. 1 – 2017];
 1. A Resolution Setting a Deadline for the Registration of Private Motorcycles [Board Resolution No. 2 – 2017];
 1. A Resolution Instructing the Baliwag Traffic Management Office (BTMO) and the Business Permit and Licensing Office (BPLO) to Conduct Dialogue with the Baliwag TODA Members [Board Resolution No. 3 – 2017];

E. Pagpupulong noong ika-2 ng Pebrero, 2017

 1. A Resolution Reopening the Application for Tricycle Franchise [Board Resolution No. 4 – 2017];
 1. A Resolution Granting the Request of the Baliwag TODA Federation to Increase Tricycle Fare in the Amount of Five Pesos (Php 5.00) [Board Resolution No. 5 – 2017];

F. Pagpupulong noong ika-16 ng Marso, 2017

 1. A Resolution Including the Baliwag Traffic Management Office (BTMO) as Part of the BTFRB Secretariat [Board Resolution No. 6 – 2017];
 1. A Resolution Denying the Request of K-Servico to Include Bajaj RE as Another Transportation Vehicle with Similar Treatment as the Traditional “Motorcycle with Sidecar” [Board Resolution No. 7 – 2017];
 1. A Resolution Instructing the Secretariat to Conduct Study in the Registration of Private Tricycles [Board Resolution No. 8 – 2017];
 1. A Resolution to Conduct Dialogue with the Non-Baliwag TODA Members [Board Resolution No. 9 – 2017];

G. Pagpupulong noong ika-21 ng Abril, 2017; Related Article: PAGPAPAREHISTRO NG PRIBADONG TRAYSIKEL, PAGKAKANSELA NG PRANGKISA SA MGA HINDI TAGA-BALIWAG, AT IBA PA

 1. A Resolution on the Registration of Private Tricycles Prescribing the Requirements Therefor [Board Resolution No. 10 – 2017];

at,

 1. A Resolution Cancelling the Franchise of Baliwag TODA Members But Non-Baliwag Residents [Board Resolution No. 11 – 2017].

III. ANG TRAYSIKEL, ANG BTFRB AT ANG MGA PAGBABAGONG INILUNSAD

Nagkaroon na ng maraming pagsulong ukol sa pagkilala sa traysikel sa natatangi nitong gampanin sa larangan ng transportasyon simula pa man sa panahon ni dating Pangulong Marcos. Subalit ang pagkilalang ito ay may kaakibat na responsibilidad, hindi lamang sa mga nagmamaneho nito, kundi maging sa mga nagpapatupad ng batas hinggil dito, gayundin ang mga mananakay.

Hindi lang matatapos sa adhikaing kanya-kanya – makapagsakay o maihatid, o mapamahalaan ang lahat, kundi sa isang layunin na ito ay maging daan lamang sa pag-unlad ng lahat. Magkakaroon ng saysay ang lahat ng ito kung makikita ang natatanging gampanin ng bawat isa sa ating pamayanan, at ito ay igagalang at magiging basehan pa ng mga makabuluhan at positibong pagbabago. (END)

Tricycles are a popular means of transportation, specially in the countryside. They are, unfortunately, being allowed to drive along highways and principal thoroughfares where they pose hazards to their passengers arising from potential collisions with buses, cars and jeepneys.

The operation of tricycles within a municipality may be regulated by the Sangguniang Bayan. In this connection, the Sangguniang concerned would do well to consider prohibiting the operation of tricycles along or across highways invite collisions with faster and bigger vehicles and impede the flow of traffic.

~ Senator Aquilino C. Pimentel, Jr., the principal author, and sponsor of the bill that eventually has become to be known as the Local Government Code as cited in LAND TRANSPORTATION OFFICE vs. CITY OF BUTUAN, G. R. No. 131512, January 20, 2000

FROM THE AUTHOR: Layout and/or preview of this article may vary from the original design. The article is written in vernacular (normal font). Those expressed in English are legal citations (blockquoted).

Related Articles:

 1. Pagpaparehistro ng Pribadong Traysikel, Pagkakansela ng Prangkisa sa mga Hindi Taga-Baliwag, at Iba pa;
 2. Sitting Pretty sa Baliwag