Bantay Peste Brigade Project

Sumailalim sa pagsasanay ang mga magsasaka sa pagkontrol at pagsugpo ng mga peste sa kanilang pananim. Sa programang “Bantay Peste … More